Szanując czas naszych klientów staramy się w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców bez konieczności ich nadmiernego angażowania. Wszelkie sytuacje wymagające interwencji fachowców z danej branży nadzorujemy i monitorujemy do momentu uzystkania zadowalającego dla klienta rezultatu.

O nas
Kraków, Osiedle Zielone bud. 1

Firma nasza działa na krakowskim rynku nieruchomości nieprzerwanie od 2002 r. Naszą działalność prowadzimy na terenie Nowej Huty, ale także w ścisłym centrum Krakowa. Mamy doświadczenie w zarządzaniu zarówno dużymi budynkami, małymi kamienicami jak i mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. W chwili obecnej zarządzamy Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz budynkami prywatnymi (ok.17.000 m2) m.in. na os. Stalowym, os. Zielonym, os. Górali, os. Sportowym, ul. Dietla.

Współpracujemy z kancelariami prawnymi, biurami ekonomiczno–księgowymi, inspektorami nadzoru oraz firmami technicznymi z pełnymi uprawnieniami. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksową, rzetelną i fachową obsługę Państwa Wspólnoty.

W zarządzanych przez nas budynkach zawieramy umowy z firmami w ramach wykonywania obsługi technicznej budynku jak również pogotowia wodno-kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego oraz w okresie grzewczym centralnego ogrzewania.

Dzięki ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot jak również z poszczególnymi właścicielami w zarządzanych przez nas nieruchomościach można było wykonać wiele niezbędnych remontów i modernizacji m.in. remonty dachów, remonty kominów, remonty instalacji gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, malowania elewacji, malowania klatek schodowych. Wspólne negocjacje z przyszłymi wykonawcami w większości wskazanymi przez wspólnoty pozwoliły na bardziej optymalne wykorzystanie środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych, a co za tym idzie wykonanie większego zakresu robót.

Wspieramy także przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające na docieplaniu stropodachów, piwnic i elewacji mające na celu obniżenie kosztów centralnego ogrzewania i zwiększenie wartości lokali. Ponieważ są to przedsięwzięcia kosztowne, pomagamy Wspólnotom w pozyskiwaniu środków finansowych we współpracy z bankami.

Jesteśmy do dyspozycji członków wspólnoty przez cały dzień, a także w sytuacjach awaryjnych w weekendy i święta. Priorytetem w naszej działalności jest ścisła współpraca z Zarządem Wspólnoty oraz osobisty kontakt z właścicielami lokali. Pozwala to na dokładne rozpoznanie potrzeb i problemów zarówno samej nieruchomości jak i jej mieszkańców.

Prowadzimy przejrzystą politykę finansową zakładającą brak ukrytych kosztów oraz możliwość pełnej kontroli przez Zarząd Wspólnoty oraz właścicieli w każdym momencie. Jako właściciele mają Państwo pełen wgląd w całą dokumentację nieruchomości, zarówno techniczną jak i finansowo-księgową. Dokumentacja ta jest dostępna dla właścicieli w każdej chwili w naszym biurze. Również w każdym momencie jesteśmy w stanie przedstawić, bieżące salda na runkach oraz bieżące zobowiązania właścicieli.

Wspólnota jest właścicielem rachunków bankowych i ma pełen wgląd we wszystkie operacje finansowe. Operacje finansowe (przelewy) inicjowane przez zarządcę są potwierdzane przez Zarząd Wspólnoty.

Reasumując firma nasza zarządzając nieruchomością stara się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pomóc w  rozwiązywaniu problemów, stworzyć miejsce, w którym mieszka się spokojnie i wygodnie.